Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena za jeden (1) člověkoden provedené práce bez DPH
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 67 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ano
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět