Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení jsou propracované, jasné a zcela odpovídají předmětu plnění 100 %
zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení vykazují dílčí nejasnosti či nedostatky 70 %
zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení vykazují vážné nedostatky, obsahují více sporných bodů či není zcela zřejmá jejich vazba na předmět plnění 30 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět