Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
všechny položky jsou zdůvodněné 100 %
oprávněnost nákladů pouze z kontextu 80 %
nedostatečné, nelze posoudit oprávněnost nákladů 50 %
u některých nelze posoudit oprávněnost nákladů 40 %
struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení 10 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět