Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2015 15:51:02
Předmět Dodatečné informace

Vážený uchazeči
k veřejné zakázce Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018 byla centrálnímu zadavateli doručena žádost o poskytnutí dodatečných informací:
Dotaz:
V zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku je v článku 8. TECHNICKÉ PODMÍNKY, 8.1. Vymezení charakteristik a požadavků na automobily v bodě f) je požadavek na naplnění palivové nádrže na 1/4 obsahu a zároveň v jednotlivých Rámcových kupních smlouvách na části „A“ až „E“ v článku 7 Termín a místo plnění, dodací podmínky v bodě 7.7 je požadavek na naplnění palivové nádrže na 1/3 obsahu.

Požaduje zadavatel na části „A“ až „E“ naplnění palivové nádrže na 1/4 nebo 1/3 obsahu?

Odpověď centrálního zadavatele na dodatečný dotaz:
Pro centrálního zadavatele je rozhodující požadavek uvedený v zadávací dokumentaci, tj. naplnění palivové nádrže na ¼ obsahu.

Dotaz č. 2
V zadávacích podmínkách 1D. Technická specifikace automobilů (ČÁST „D“), Technická specifikace MA3-8 (3ks) a Technická specifikace MA3-9 (32ks) je uveden požadavek na počet dveří: „4 – 2x přední, 1x boční posuvné vpravo, 1x zadní výklopné nahoru“.

Mohli bychom Vám nabídnout vozidlo, které splňuje veškeré požadavky požadované zadavatelem, ale s počtem dveří „4 – 2x přední, 1x boční posuvné vpravo, 1x zadní dělené“.

Odpověď centrálního zadavatele na dodatečný dotaz:
Pokud centrální zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci vozidlo konkrétního typu, je uchazeč povinen nabídnout vozidlo, které odpovídá specifikaci v zadávací dokumentaci.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková