Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken bytů PS Počátky a OOP Pacov
Odesílatel Martina Kubalová
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina [IČO: 72052147]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2017 15:04:21
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva přílohou


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (188.47 KB)