Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
Odesílatel Ludmila Burgetová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2014 17:24:39
Předmět Dodatečné informace

Odpověď na dodatečný dotaz uchazeče


Přílohy
- 6_Dodatečný dotaz PZ.pdf (183.98 KB)