Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Odesílatel Markéta Votánková
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [IČO: 75151472]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2017 16:22:40
Předmět Výzva

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídek včetně příloh.
Mgr. Markéta Votánková


Přílohy
- Příloha č. 2 výzvy cenová tabulka.docx (15.17 KB)
- Příloha č. 1 výzvy technická specifikace.pdf (253.85 KB)
- 115927-3 výzva.pdf (598.05 KB)