Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary
Odesílatel Milan Brož
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2016 14:57:12
Předmět Dodatečná informace č. 3 (21. 12. 2016)

Dodatečná informace č. 3 (21. 12. 2016)


Přílohy
- 7 Dodatečná informace č. 3.pdf (216.53 KB)