Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla zahraničních značek 2016 až 2020-II
Odesílatel Josef Ausburher
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2016 13:53:12
Předmět Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci

Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci-prokazování kvalifikace "výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů" vydaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- 13-0 Dodatečná informace č. 4 - dotaz k prokaz. kvalifikace.pdf (183.65 KB)
- 13-0 Dodatečná informace č. 4 - dotaz k prokaz. kvalifikace.pdf (183.65 KB)