Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Slavičín
Odesílatel Ladislava Metelková
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje [IČO: 72052767]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2016 09:02:04
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek
příloha č. 1 - Krycí list
příloha č. 2 - Návrh smlouvy


Přílohy
- 4 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.doc (101.00 KB)
- 4 - Příloha č. 1 - Krycí list.doc (57.00 KB)
- 4 - VÝZVA EP.pdf (250.04 KB)