Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
Odesílatel Ludmila Burgetová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2014 13:34:35
Předmět Dodatečné informace

Odpověď na dotazy


Přílohy
- Dodatečný dotaz č. 1 a 2 na PZ.pdf (195.12 KB)
- Dodatečný dotaz č. 1 a 2 na PZ.pdf (195.12 KB)