Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvoz a odstranění komunálního odpadu - OOP Bystřice pod Hostýnem
Odesílatel Ladislava Metelková
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje [IČO: 72052767]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.12.2015 07:57:53
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky
příloha č. 1 - Krycí list
příloha č. 2 - Návrh smlouvy


Přílohy
- 5 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.doc (100.50 KB)
- 5 - Příloha č. 1 - Krycí list.doc (37.50 KB)
- VÝZVA.pdf (214.84 KB)