Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SW databáze nebezpečných látek pro mobilní aplikace (multilicence)
Odesílatel Tomáš Vlašánek
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2015 14:05:16
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel dne 14. 8. 2015 zveřejnil na Profilu zadavatele Dodatečné informace č. 1.