Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018
Odesílatel Stanislav Loskot
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2015 14:15:38
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zasílám dodatečné informace dle Vaší žádosti.
Ing. Stanislav Loskot
zástupce centrálního zadavatele


Přílohy
- Žádost o dodatečné infornace -odpověď.pdf (175.91 KB)