Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018
Odesílatel Stanislav Loskot
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2015 15:29:53
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zveřejňujeme dodatečnou informaci.
Ing. Stanislav Loskot
zástupce centrálního zadavatele


Přílohy
- Dotaz k veřejné zakázce - odpověď.pdf (146.33 KB)