Profil zadavatele: Moravský zemský archiv v Brně


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafická úprava a tisk faksimile kulturních památek – 2ks Gelnhausenův kodex a 2ks Zbraslavská kronika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2016 16.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016