Profil zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

  • Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
  • IČO: 75151529
  • Adresa:
    Nádražní 2
    306 28 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_33.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/mvcr/detail/515306

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2012 08:00
Revize a opravy hasících přístrojů a požárních vodovodů
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní prohlídky a opravy kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2013 00:00
KŘP Pzk - ÚO Domažlice - SO 02 Autodílna - plymovodní přípojka
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.03.2017 11.04.2017 09:00
KŘP Pzk - VZT odvětrání objektu autodílny Plzeń, Klatovská 200
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.10.2016 07.11.2016 09:00
Kontroly, zkoušky a servis EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 11.05.2016 09:00
Kontroly a čištění spalinových cest komínů - objekty KŘP-P v roce 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 22.03.2016 09:00
Modernizace komunikační infrastruktury Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
nadlimitní Zadáno 13.05.2015 30.06.2015 10:00
Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavateleKrajské ředitelství policie Plzeňského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 28.04.2015 10:00
Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, kontroly plynových zařízení a revize tlakových nádob stabilních v roce 2015 a 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 01.04.2015 10:00
Kalibrace včetně metrologického ověření Dräger
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 03.12.2014 10:00
Oprava ústředního vytápění v budově skladů 07 v areálu ÚO Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 19.11.2014 10:00
Horolezecké vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 19.11.2014 09:00
Oprava sociálního zařízení v I.,II. a III.p. Klatovská 56, Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 31.10.2014 09:00
Oprava střešní krytiny garáží v objektu autoparku Planá
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 29.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››