Profil zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

  • Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
  • IČO: 72050250
  • Adresa:
    Na Spravedlnosti/2516
    530 48 Pardubice
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_32.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení