Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ-Rozšíření funkcionalit systému OBZOR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2014 25.11.2014 09:30
SLZZ-Technická podpora aplikace PSEUD 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2014 19.11.2014 15:30
Správa IT infrastruktury v objektu Kloknerova 26, Praha 414
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 20.11.2014 10:00
Podpora zadavatele při realizaci minitenderů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 07.11.2014 09:00
Lahvové uzavírací ventily
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 12.11.2014 10:00
Rámcová smlouva na dodávky xerografického papíru, obálek a poštovních tašek pro rok 2015-2016
nadlimitní Zadáno 31.10.2014 18.12.2014 10:00
SLZZ-Technická podpora IS Trasis
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 12.11.2014 09:30
Kopie-SLZZ - Realizace úspor energie - Policie ČR, Pelleova 1050/21
nadlimitní Zadáno 24.10.2014 15.12.2014 09:00
Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
nadlimitní Hodnocení 21.10.2014 11.12.2014 09:00
SLZZ - Zbiroh výcvikový trenažér
podlimitní Zadáno 21.10.2014 18.11.2014 09:00
Velitelské automobily spolufinancované z IOP – opakované vyhlášení
nadlimitní Zadáno 16.10.2014 08.12.2014 10:00
Analýza vybraných informačních systémů Ministerstva vnitra v návaznosti na nový zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2014 23.10.2014 09:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje DNS 5/2014
nadlimitní Zadáno 13.10.2014 19.11.2014 10:00
Kopie-SLZZ - Realizace úspor energie - Police ČR, Praha, Strojnická 935/27
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 09.12.2014 09:00
Kopie-SLZZ - Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 3, Olšanská 2176/2
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 10.12.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016