Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní pohon CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 14.03.2015 05.05.2015 10:00
Identifikační číslo policistů vrchní (vyšívané)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 28.03.2015 10:00
SLZZ - Ubytovací, stravovací a konfereční služby
podlimitní Zadáno 13.03.2015 31.03.2015 09:00
Výzkum veřejného mínění - míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015
podlimitní Hodnocení 13.03.2015 30.03.2015 09:00
Technická podpora aplikace NS-SIS II 2015
nadlimitní Zadáno 10.03.2015 16.03.2015 13:00
Zvýšení dostupnosti systému NS-SIS II - část I.
nadlimitní Zadáno 10.03.2015 27.04.2015 09:00
Moderní technika a technologie Policie ČR - Systém dálkového odpalu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 08.04.2015 09:00
SKPV – služební dopravní prostředky - III
nadlimitní Zrušeno 05.03.2015 23.04.2015 09:30
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 2/2015
nadlimitní Zadáno 04.03.2015 13.04.2015 10:00
SLZZ - Mobilní bezpečná platforma PČR
nadlimitní Zadáno 02.03.2015 21.05.2015 09:30
Obnova HW NS-VIS (serverová část)
nadlimitní Zadáno 27.02.2015 20.04.2015 09:00
DNS ICT 13/2015
nadlimitní Zadáno 26.02.2015 08.04.2015 09:00
SLZZ - Systém automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích (e-Gate a celostránkové čtečky)
nadlimitní Zadáno 24.02.2015 20.04.2015 09:00
SLZZ - Technická podpora serverů HP 2015
nadlimitní Zadáno 23.02.2015 26.02.2015 15:00
SLZZ-Zavedení e-Learningové platformy PČR
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 02.03.2015 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016