Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel - limuzín pro období let 2015-2017
nadlimitní Zadáno 18.05.2015 14.07.2015 10:00
Úprava služby TCTV 112
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 02.06.2015 10:00
Konzultační služby pro účely posouzení ICT koncepce v oblasti elektronizace veřejné správy a projektů včetně zpracování cost/benefit analýzy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2015 25.05.2015 00:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 4/2015
nadlimitní Zadáno 11.05.2015 29.06.2015 10:00
DNS ICT 15/2015
nadlimitní Zadáno 06.05.2015 30.06.2015 09:00
Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro resort Ministerstva vnitra pro roky 2016 - 2017 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno
nadlimitní Zadáno 06.05.2015 06.05.2015 14:00
SLZZ - Technologie pro operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností - HW
nadlimitní Zadáno 04.05.2015 25.06.2015 09:55
Nákup propagačních předmětů pro prezentaci Ministerstva vnitra na dětských akcích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 14.05.2015 12:00
Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 15.06.2015 09:00
Nákup terminálu Matra s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 29.04.2015 06.05.2015 10:00
SLZZ - Nákup 4 ks systémů optoelektronických stabilizovaných plošin na vrtulníky EC-135 T2+
nadlimitní Zadáno 24.04.2015 16.06.2015 09:50
SLZZ - Konsolidované vývojové a testovací prostředí PČR
nadlimitní Zadáno 22.04.2015 09.06.2015 09:50
SLZZ - Pronájem letounu AN-2 k zajištění výsadkové přípravy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 04.05.2015 09:30
I. etapa budování Informačního systému o státní službě (ISSS)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2015 21.04.2015 00:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 3/2015
nadlimitní Zadáno 16.04.2015 25.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016