Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ-Technická podpora SITA 2015-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2015 21.07.2015 09:30
Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2015 31.07.2015 09:00
Univerzální softwarová aplikace pro využití dat z kamerových systémů měst a obcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2015 31.07.2015 09:00
Rámcová smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro roky 2016 a 2017
nadlimitní Zadáno 29.06.2015 17.08.2015 10:00
SLZZ - Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR 2016-2019
nadlimitní Zadáno 26.06.2015 18.08.2015 09:30
SLZZ - Zajištění mezinárodní konference
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 08.07.2015 09:30
SLZZ - Uzavření kupní smlouvy na dodávky ochranných pomůcek pro posádky vrtulníků LS PČR
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2015 10.07.2015 09:30
Homologace policejních vozidel pro montáž systému LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 14.07.2015 09:00
Medaile P ČR pro rok 2015
podlimitní Zadáno 22.06.2015 30.07.2015 10:00
SLZZ-Technická podpora HW KODOX 2015-2016
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 14.07.2015 09:30
SLZZ - Nákup hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 08.07.2015 09:00
Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2015 12.06.2015 00:00
PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDIZACE – AGENDA 121: ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2015 10.06.2015 15:00
SLZZ- Propjení komunikační platformy MS Lync a videokonference
podlimitní Zadáno 10.06.2015 25.06.2015 10:00
Doklady pro cizince "POZVÁNÍ CZE"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 08.07.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016