Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na "Dodávky ostatního a kovového nábytku pro rok 2016-2017"
nadlimitní Zadáno 26.09.2015 12.11.2015 10:00
Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
podlimitní Hodnocení 25.09.2015 20.10.2015 09:00
SLZZ - Dýchací přístroje s uzavřeným okruhem
nadlimitní Zadáno 23.09.2015 10.11.2015 10:00
Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování problematiky veřejných zakázek
podlimitní Hodnocení 22.09.2015 15.10.2015 14:00
Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí
podlimitní Hodnocení 22.09.2015 13.10.2015 09:00
SLZZ - Nákup padákových souprav
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 05.10.2015 09:30
Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i při poskytování zdravotní péče v běžném provozu
podlimitní Hodnocení 18.09.2015 14.10.2015 09:00
SLZZ-Technická podpora aplikace PSEUD 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 30.09.2015 09:30
Štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 30.10.2015 09:00
Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm), typ NIJ III A
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2015 29.10.2015 09:00
Rukavice 2015-2017
nadlimitní Zadáno 15.09.2015 09.11.2015 09:00
Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné žláze po havárii jaderně energetického zařízení (JEZ)
podlimitní Hodnocení 14.09.2015 07.10.2015 09:00
Konzultační služby technického specialisty v oblasti bezpečnostních a provozních dohledů systémů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 21.09.2015 00:00
Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik
podlimitní Hodnocení 10.09.2015 06.10.2015 09:00
Pouzdra pro pistole Glock
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 25.09.2015 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016