Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - Technické zhodnocení vozidel OSPČV
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 07.04.2016 09:30
Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, havarijního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látky
podlimitní Hodnocení 29.03.2016 24.05.2016 09:00
Ohrožení prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií
podlimitní Hodnocení 29.03.2016 28.04.2016 10:00
SLZZ - Nákup hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 12.04.2016 09:00
Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírnění
podlimitní Hodnocení 24.03.2016 19.04.2016 10:00
Optické biosenzory pro detekci biologických a chemických látek
podlimitní Hodnocení 24.03.2016 18.04.2016 10:00
SLZZ - Nákup propagačních předmětů ke konferenci ERK a 25. výročí Policie ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 04.04.2016 09:30
SLZZ - Nákup přepravních kufrů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 04.04.2016 09:30
Dodávka očkovacích látek proti virovým hepatitidám k provedení zvláštního očkování příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR pro Ministerstvo vnitra na roky 2017 – 2020
nadlimitní Hodnocení 22.03.2016 02.08.2016 10:00
SLZZ- Upgrade SW Reliéf
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 04.04.2016 09:30
Měřící přístroj alkoholu v těle ("Alkoholtester")
nadlimitní Zadáno 21.03.2016 15.06.2016 09:00
SLZM - Instruktážní video spot a prezentace RELIEF
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 31.03.2016 09:00
Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - opakované vyhlášení
nadlimitní Zadáno 04.03.2016 28.04.2016 14:00
Dodávka programového vybavení Informačního systému registru smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 14.03.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017
nadlimitní Zadáno 02.03.2016 10.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016