Profil zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje v rámci projektu "Drugstop"
podlimitní Zadáno 16.08.2016 07.09.2016 11:00
Dodávka mobilních ručních spektrometrů měřících na principu Ramanovy spektrometrie v rámci projektu "Drugstop"
nadlimitní Zadáno 21.07.2016 07.09.2016 10:00
Zajištění stravování pro příslušníky KŘP Královéhradeckého kraje vykonávajících ozdravný pobyt formou TRA v objektu zadavatele - Horní Malá Úpa
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.04.2015 24.04.2015 10:00
Profesionální výroba preventivních videospotů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 15.12.2014 12:00
1. nájemní smlouva na základě RS - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 a 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 04.12.2014 00:00
RS - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel - Dílčí smlouva pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 06.12.2014 00:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech KŘP-H - akce č.3/2014
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2014 29.04.2014 10:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech KŘP Královéhradeckého kraje - akce č.2
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 14.03.2014 10:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektu KŘP-H - akce č.1/2014
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 14.02.2014 10:00
Oprava dalších kanceláří na ÚO Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 04.12.2013 10:00
Upgrade SW LATIS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2013 04.12.2013 10:00
Dodávka spotřebního materiálu pro genetickou laboratoř
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2013 27.11.2013 10:00
Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - akce č.9
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2013 18.11.2013 10:00
OOP Hostinné Horská 520, 543 17 Hostinné – oprava zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 12.11.2013 10:00
Výměna oken a dveří objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Truhlářská 81, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 08.11.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››