Profil zadavatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

  • Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
  • IČO: 70886300
  • Adresa:
    Horova 1340/10
    400 01 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_21.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní ochranné pracovní prostředky (svítilny)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2013 09:00
Ozdravné pobyty
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2013 10:00
Pracovní stejnokroj PS I
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 10:00
Prodloužení technické podpory na program VMware na rok 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 12:00
Přenosná motorová stříkačka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2014 09:00
Servery PowerEdge Blade
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2013 14:00
Servery pro doménové řadiče
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2013 14:00
Servis dýchací a diagnostické techniky Dräger
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2013 10:00
Stoly pro operátory OPIS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2012 12:00
Šatní skříňky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 09:00
Technická podpora VMware na rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2014 11:00
Technické zhodnocení CAS – elektrický lanový naviják vč. Upevňovacího komponentu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 10:00
Zpracování PENB
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 12:00
Zpracování PENB
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2013 09:00
Žatec PS - rekonstrukce objektu č.p.768 - II.etapa
podlimitní Zadáno 19.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016