Profil zadavatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

  • Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
  • IČO: 70888744
  • Adresa:
    Barvířská 10/29
    460 01 Liberec
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení