Profil zadavatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava nástavby a kabiny CAS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2013 20.03.2013 10:00
Oprava osvětlovacích stožárů CAS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2013 19.03.2013 08:00
Stoly pro techniky oddělení KIS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2013 11.03.2013 12:00
Pronájem tlakových lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2013 28.01.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5