Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Cluster server s diskovým polem
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 48821000-9
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 6 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Specifikace položky předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - Zadávací dokumentace.
1 cluster server = 2x server a 1x diskové pole.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět