Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 50241000-6
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Provádění oprav plavební techniky (motorové, gumové nafukovací čluny, laminátové pramice a plovoucí garáže) PO OSPP Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Jedná se o stav plavební techniky k 15. 3. 2017 (dále viz příloha č. 1) v předpokládaném maximálním finančním objemu 1 000 000,- Kč včetně DPH pro celé období plnění.
Dále viz zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek včetně příloh.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět