Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Zajištění analýzy a návrhu nastavení procesů
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 79400000-8
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět