Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provedení modernizace stávající elektrokotelny v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Ke Střelnici 12, Praha 6
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45200000-9
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Modernizace stávající elektrokotelny v objektu Krajského ředitelství policie h. m. Prahy
Zadavatel požaduje:
• výměnu dvou stávajících stacionárních elektromotorů o výkonu 2x240 kW za dva nové nástěnné teplovodní elektrokotle o výkonu 2x60 kW;
• pro přípravu TUV výměnu dvou stávajících zásobníků o objemu 1 000 l za dva nové, každý
o objemu 750 l s elektrickou topnou přírubou
o výkonu 12 kW pro každý z nich;
• úpravu stávajících rozvaděčů silnoproudu a MaR pro nová zařízení včetně doplnění rozvaděčů
o elektroměry, které budou sloužit pro měření spotřeby elektrokotlů a ohřevu TUV;
• demontáž stávajících zařízení UT a TUV včetně dvou akumulačních nádrží o objemu cca 20 000 l;
• provedení stavebních přípomocí:
- vybourání částí příček, do kterých jsou
vestavěny akumulační nádrže
- vybourání soklů pod stávajícími
technologickými zařízeními
- posouzení únosnosti stávající stěny pro
zavěšení nových závěsných kotlů, případně
provedení nových nosných prvků
- pokládku bezprašné podlahy v prostoru kotelny
- provizorní zajištění přípravy TUV
- vypracování harmonogramu prováděných prací;

Na výše uvedené, požadované práce byla v roce 07/2016 společností Petlach TZB s. r. o. zpracována projektová dokumentace s výkazem výměr (viz příloha této výzvy k podání nabídek.
V rámci místního šetření bude upřesněn rozsah prací požadovaných zadavatelem.
Dále viz zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek včetně příloh (projektová dokumentace, výkaz výměr)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět