Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provádění podlahářských prací v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období let 2017 - 2019
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45432110-8
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Provádění podlahářských prací v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období let 2017 - 2019
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět