Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 71240000-2
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Bližší specifikace požadovaných služeb je přílohou návrhu smlouvy.

Stavbou je modernizace historické budovy lázeňského domu THERMIA ul. Moravská č. p. 239, Karlovy Vary. Předpoklad zahájení stavebních prací 12/2016, předpokládaná doba realizace stavebního díla je 300 dní, záruční doba 5 let, předpokládané náklady stavby jsou 50 mil. Kč bez DPH.

Podrobné informace o veřejné zakázce na stavební práce, při jejíž realizaci budou výše uvedené služby poskytovány, jsou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese: https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_27200.html, veřejná zakázka s názvem: Modernizace lázeňského domu "THERMIA", pod systémovým číslem VZ: P16V00001193.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět