Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Pracovní stanice typu A
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 30214000-2
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 18 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět