Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Svoz komunálního odpadu - LD Hubert II.
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 90512000-9
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná de o svoz komunálního odpadu z LD Hubert - odvoz odpadu, jeho uložení na skládku a svoz a likvidace nebezpečného odpadu.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět