Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Smlouva o odvozu a odstranění komunálního odpadu - OOP Horní Lideč a RZ Francova Lhota
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 90512000-9
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
viz Výzva k podání nabídek
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět