Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provozní kapaliny a oleje
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 09211000-1
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Předmětem zakázky je zabezpečení dodávky provozních kapalin, olejů a maziv k zajištění údržby techniky dle specifikace v příloze č. 1 Výzvy v dílčích dodávkách na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele v období 24 měsíců
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět