Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 34351100-3
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
34351100-3 - Pneumatiky pro automobily
34350000-5- Pneumatiky pro těžká/lehká nákladní vozidla
34352200-1- Pneumatiky pro autobusy
34411200-3- Pneumatiky pro motocykly
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět