Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Instalace a montáž potrubního systému-výměna horkovodního a teplovodního potrubí a rozvodů TUV dle PD
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45231112-3
Jednotka: Projekt
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Zajištění stavebních (montážních) prací, spočívajících ve výměně stávajícího horkovodního a teplovodního potrubí a rozvodů TUV podle zpracovaného a schváleného projektu (zejména technické zprávy SO1 rekonstrukce teplovodu, bod 4.2. technické řešení – 1. etapa) v souladu s přiloženou stavební dokumentací (příloha č. 6). Předmětem zadávacího řízení je provedení prací I. etapy
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět