Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro rok 2016
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 50240000-9
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Provádění oprav 17 kusů plavební techniky (motorové, gumové nafukovací čluny, laminátové pramice a plovoucí garáže) PO OSPP Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy na období roku 2016. Jedná se o stav plavební techniky k 15. 1. 2016 (dále viz příloha č. 1)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět