Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Servis hasicích přístrojů
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 50413200-5
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Provádění pravidelných kontrol, periodických revizí a oprav hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů, plnění použitých hasicích přístrojů, v rozsahu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět