Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Nákup a zpětná provize proúčtovaných stravovacích šeků
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 30199770-8
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná se o nákup a zpětnou provizi proúčtovaných stravovacích šeků po dobu 48 měsíců
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět