Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: instalace a montáž kotlů
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45331110-0
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
kompletní rekonstrukce kotelny a potrubí s výměnoui zastaralých kotlů a rozvodů potrubí v kotelně. Jako nové zdroje tepla se předpokládají kondenzační kotle a akumulační nádoba na TUV.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět