Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Dodávky motorových a převodových olejů, mazadel a provozních kapalin
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 09210000-4
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná se o dodávky motorových a převodových olejů, mazadel a provozních kapalin pro odbor servisu vozidel
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět