Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 35815100-1
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 375 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Zabezpečení nákupu balistických vest skrytých TBO 2 CZ/TON II
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět