Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Požární nosič kontejnerů S 8x8
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 34144210-3
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s přepravní plošinou ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět