Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Principy šifrování a hashů, ale i praktické vyzkoušení jejich imlementací v reálných aplikacích a serverových řešeních
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 80510000-2
Jednotka: Úkon
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Principy šifrování a hashů, ale i praktické vyzkoušení jejich imlementací v reálných aplikacích a serverových řešeních
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět