Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Stůl jednací přídavný oblý,3x podpěrná kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 39100000-3
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 213 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
zpět