Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky 437 kusů osobních silničních automobilů po dobu 48 měsíců od podpisu rámcové smlouvy, na základě kupních smluv, které budou uzavírat jednotliví veřejní zadavatelé resortu MV.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazky.mvcr.cz)
Kontakt: Ing. Josef Šprtel
tel. 974 816 756
e.mail: josef.sprtel@mvcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03. 03. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 16. 12. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: